Przejścia szczelne
Przejścia szczelne to elementy stosowane do połączenia rur kanalizacyjnycych ze  studniami betonowymi. Produkowane są zgodnie z normą PN-EN-1917.

MSK - ŻYWICE produkuje przejścia szczelne do wszystkich typoszeregów rur wykorzystywanych do budowy kanalizacji grawitacyjnej. 

Produkujemy przejścia szczelne o średnicach od Ø 150 do Ø 1400.
  • do rur PVC DN150, 160, 200, 315 oraz GFK DN200 – przejścia plastikowe
  • do pozostałych rur i średnic – przejścia laminowane z żywic poliestrowych wzmacnianych włóknem szklanym
Oferujemy także:
  • przejścia ze zintegrowaną uszczelką
  • redukcje przy zmianie średnicy lub rodzaju rury
  • przejścia na indywidualne zamówienie