Adsorbery
MSK oferuje adsorbery do usuwania odorów pochodzących z kanalizacji.

Oferujemy 3 rodzaje urządzeń w zależności od rodzaju i miejsca emisji:
  • odory emitowane ze studzienek kanalizacyjnych najlepiej zneutralizować za pomocą adsorbera MSK 1/10/S, który jest specjalnie przystosowany do osadzania we włazach o średnicy 600 mm. Moduł adsorbera jest zamocowany w sposób umożliwiający jego łatwy demontaż w celu wymiany  wkładu węglowego. Wymiana środka adsorbującego może być wykonana samodzielnie lub przez serwis MSK
  • odory pochodzące z wentylacji komór, odciągów lub zamkniętych zbiorników, gdzie wymagana jest hermetyzacja najlepiej pochłaniają adsorbery MSK 1/20/K. Króciec przyłączeniowy jest dostosowany do kilku średnic kominka wylotowego
  • odory z dużych komór szczególnie intensywne  najlepiej usuwać za pomocą adsorberów                         MSK 600/250                                                                                                                                Adsorbery te można zastosować w 3 wersjach  w zależności od stężenia odorów
Adsorber kominowy MSK-1_20_K
Adsorber MSK 600 250
Adsorber studzienny MSK-1_10
DTR adsorber 1_10
DTR adsorber 600_250